top of page

Våra lokaler varierar i storlek från 17 till 280m2, de kan anpassas efter kundens behov som tex. med eller utan kontor, det är förberett för traverser, stora portar betyder problemfria transporter in och ut, med luftvärmepumpar justerar kunden temperaturen efter eget behov, högt i tak och ljusa utrymmen förbättrar arbetsmiljön och höjer trivseln.

LEDIGA LOKALER

Lokal på 280m2

 

Nu har vi en ledig lokal för uthyrning, den är på 280 m2 varav 200 m2 är verkstadsyta i markplan, resterande yta är ett entresol vilket fungerar som kontor och köksavdelning.

Uppvärmning av lokalerna består av värmepump, luft-vatten och distribution av värmen medelst golvvärme i samtliga lokaler.

 

Kontorsutrymmena har värmeåtervinning, lokalerna är ljusa och mycket trevliga, två oberoende avdelningar och en större öppen yta ger ett gott intryck. 

Ytan i markplan är uppdelad i ett högre och ett lägre utrymme, en 5-tons travers löper i hela den högre delen, denna hall lämpar sig synnerligen väl för en mindre industriell verksamhet. En stor port gör godshanteringen smidig.

 

Utanför lokalen finns öppna asfalterade ytor som tillåter trafikcirculation och parkeringar.

Laddstolpe finns på området med 2 x 22 kW som är tillgänglig för hyresgästerna eller besökare.

bottom of page